Uw onitel

ICT visie ontwikkelen

Niets is leuker dan met collega's in gesprek gaan over ICT/digitale geletterdheid! Dit is nodig om samen tot een ICT visie te komen, waar iedereen graag mee en aan wilt werken. Om een ICT visie en programma op school te creëren, raad ik je aan de volgende stappen te doorlopen: 

Stap 1
Om te beginnen is het belangrijk om samen vast te stellen welke aspecten van ICT belangrijk zijn voor bij jullie op school. Hoe passen deze bij de vakken en doelen die reeds gesteld zijn en wat is jullie ICT-einddoel voor de kinderen? Aangezien ICT, ook wel digitale geletterdheid, een zeer ruim begrip is, kan het helpen om onderscheid te maken tussen vier onderdelen: 

- ICT basisvaardigheden, welke apparaten en software moeten kinderen leren gebruiken? 
- Digitale informatieverwerking, hoe vinden, verwerken en gaan kinderen om met informatie op internet? 
- Computational thinking & programmeren, wat weten kinderen over hoe digitale apparaten denken/werken en kunnen zij programmeren? 
- Mediawijsheid, kennen kinderen de gevaren van internet en kunnen zij verantwoord omgaan met alle digitale media? 

Zelf heb ik hierbij gebruik gemaakt van deze presentatie: Powerpoint Digitale geletterdheid - Visie en Beleidvorming

Stap 2
Wanneer bekend is wat jullie kinderen willen leren op ICT gebied, is het belangrijk om te bedenken hoe jullie dit een plekje willen geven in het huidige curriculum. Je kunt als school de keuze maken om ICT tot een apart vak te benoemen, maar een koppeling met andere vakken is ook zeer goed te doen! 

- ICT basisvaardigheden kan aan alles worden gekoppeld, kies een leuke werkvorm uit bij een vak, leg uit hoe deze werkt en je werkt automatisch aan de ICT basisvaardigheden. 
- Computational thinking/programmeren is prima te koppelen aan wetenschap & techniek en/of themaweken. 
- Digitale informatieverwerking kan goed gekoppeld worden aan taal, begrijpend lezen en spreekbeurten/werkstukken. Ook leuk om te koppelen aan zaakvakken, waarbij kinderen informatie moeten verwerken. 
- Mediawijsheid past erg goed bij de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen en in november is er altijd de 'week van de mediawijsheid' waarbij de kinderen in één week super veel leren over dit onderwerp!


Stap 3
Om leerkrachten vol enthousiasme en ICT-vaardig aan de slag te laten gaan met deze visie en het ICT-programma zoals deze is opgesteld, rest er nog maar één vraag: Wat hebben de leerkrachten nodig om dit te laten slagen? 
Is er voldoende kennis, hebben de leerkrachten scholing nodig, zijn de juiste materialen aanwezig? 


Tips en tricks
- Begin klein als je denkt dat jouw team dit nodig heeft, kies 1 of 2 ICT-aspecten uit om mee te starten. Een visie en programma mag groeien! 
- Reserveer in iedere vergadering of studiedag 5 à 10 minuten voor een ICT parel of puzzel. Iedere keer een andere leerkracht die iets deelt waar hij/zij trots op is of wat super goed werkt, de parel. Ook deelt de leerkracht iets wat hij/zij nog lastig vindt, de puzzel. 
- Blijf kijken en vragen wat leerkrachten nodig hebben, in ieder team heb je een paar leerkrachten die 'een verlengde instructie' kunnen gebruiken. Een handleiding, instructiefilmpje van YouTube of zelf gemaakt en/of uitleg van de ICT-coördinator kan heel fijn zijn! 
- Tijdens functionering- en beoordelingsgesprekken kan ICT ook een onderwerp zijn, om zo leerkrachten van meerdere kanten te stimuleren om ook zichzelf te blijven ontwikkelen. 
- Prikkel je collega's regelmatig met leuke, nieuwe ICT-lessen en ontwikkelingen! 

Downloads ICT visie ontwikkelen
- Voorbeeld ICT Schoolplan & visie 
- Beginsituatie in beeld 

 
E-mailen
Instagram
LinkedIn